Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BARBARA ŠINIGOJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GRADNIKOVE BRIGADE 47
Naziv ali firma: LEKARNA ŠINIGOJ, BARBARA ŠINIGOJ, MAG. FARM.
Sedež ali naslov: GRADNIKOVE BRIGADE 47
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 1258907000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov izdanih zdravil,informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ,Zakon o lekarniški dejavnosti,Pravilnik o opravljanju lek.dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacient,ki v lekarni dviguje zdravila predpisana na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime,priimek,datum rojstva,naslov,ZZZS številka,reg.številka,podlaga zavarovanja,šifra zavarovanja,polica dodatnega zavarovanja in njena številka,številka izbranega zdravnika,šifra in količina predpisanega zdravila
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,Vzajemna d.v.z.,AdriaticSlovenica d.d.,Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.,IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirke hranijo so varovani v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ,ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam