Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Karin Soršak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Oblakova 4, 2000 Maribor
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, KARIN SORŠAK, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Oblakova 4
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1400522000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonodaja : Zakon o zdravstveni službi Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Opredeljeni pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja zdravstvenega varstva in uveljavjanje pravice posameznika do zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, rojstni datum, kraj rojstva, EMŠO, zdravstveni podatki, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Zobna ordinacija Karin Soršak - zobozdravnica in sestra, ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem so zbrani podatki je zaklenjen in varovan z alarmno napravo, kartoteke so pod ključem. Podatki v računalniku so zavarovani z identifikacijskimi karticami in gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam