Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA RENEE D.O.O
Sedež ali naslov: Rožna dolina, cesta XVII/15
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1880012000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov v okviru računovodskega servisa, podatki za izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podjetja, matična številka, ID za DDV, naslov, kapital,. dejavnost in podatki o zaposlenih
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi pogoji zavarovanja podatkov so opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 22.1.2007 podpisal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Davčna uprava, Zavod za zaposlovanje, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Gospa Marija Kurilo
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam