Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RACIO RAZVOJ D.O.O.
Sedež ali naslov: Lava 2 b
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 1686470000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zunanjih sodelavcih za sklepanje avtorskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na strokovne sodelavce, ki niso v delovnem razmerju, so pa občasno angažirani za delo na projektih za znane naročnike na osnovi avtorske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, vrsta in stopnja izobrazbe, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, skrbnik pogodbe, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki, ki je varovana s sistemom gesel in v obliki shranjenih avtorskih pogodb, ki se izven delovnega časa hranijo v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Dostop do podatkov imajo direktorica, prokuristka, računovodski servis, vodja programa, skrbnik projekta. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prosilcev za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo izvajanje izbora in zaposlovanja delavcev za potrebe podjetja, izvajanje pogodb o zaposlitvi in za izvajanje naročil za druge naročnike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni datum in kraj, naslov stalnega in začasnega bivališča, državljanstvo, zakonski stan, izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja, rezultati ocenjevanja na osnovi uporabljenih testov za izvajanje selekcije kadra.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, skrbnik pogodbe, Naročnik (na osnovi pogodbe o izvajanju storitev selekcije kadra).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki, ki je varovana s sistemom gesel in v obliki shranjenih prošenj, ki se izven delovnega časa hranijo v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Dostop do podatkov imajo direktorica, prokuristka, vodja programa, skrbnik projekta. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o kupcih – fizičnih osebah: Program Metalurgija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na kupce družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe sklepanja pogodb, izstavljanja računov, sestavljanja naročilnic ter za namene izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, skrbnik pogodbe, Davčna uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki, ki je varovana s sistemom gesel in v papirnati obliki (računi in podlage za račune), ki se izven delovnega časa hrani v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Dostop do podatkov imajo direktorica, prokuristka, skrbnik kupca in računovodski servis. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o kupcih – fizičnih osebah: Program Management Consulting

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na kupce družbe – fizične osebe, uporabnike storitev programa Management Consulting.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe izvajanja storitev programa Management Consulting, sklepanja pogodb, izstavljanja računov, sestavljanja naročilnic ter za namene izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun, izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja, rezultati ocenjevanja na osnovi uporabljenih testov za izvajanje selekcije kadra.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, skrbnik pogodbe, Davčna uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki (knjiga prejetih in izdanih računov), ki je varovana s sistemom gesel in v papirnati obliki (računi in podlage za račune), ki se izven delovnega časa hrani v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Dostop do podatkov imajo direktorica, prokuristka, skrbnik kupca in računovodski servis. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam