Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NATAŠA BRINJEVEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): C.BORISA KIDRIČA 3
Naziv ali firma: LINNE, NATAŠA BRINJEVEC S.P.
Sedež ali naslov: C.BORIS KIDRIČA 3
Poštna številka: 1410
Kraj: ZAGORJE
Matična številka: 5321993000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PLAČILNI PROMET, KNJIGOVODSTVO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OPRAVLJANJE SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI, PLAČILNI PROMET
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TRR
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS EDVARD GNEDIČ S.P. ZAGORJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO NA SEDEŽU RAČUNOVODSKEGA SERVISA V FASCIKLIH, KI SO HRANJENI V ZAKLENJENI OMARI ZA TEKOČE LETO. NEPOOBLAŠČENIM STRANKAM VSTOP V PISARNO KNJIGOVODSKEGA SERVISA NI MOGOČ. V ELEKTRONSKI OBLIKI SE OSEBNI PODATKI HRANIJO NA SERVERJU, V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU.DOSTOP DO SISTEMA JE MOGOČ LE PREKO POSAMEZNE ENOTE IN PREKO OSENEGA GESLA ZAPOSLENEGA V RAČUNOVODSKEM SERVISU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5, ČLENA ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH S ODROČJA DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI PRI S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS, INVALIDNOST, IME DRUGEGA DELODAJALCA PRI KATEREM JE DELAVEC ZAPOSLEN, UKVARJANJE Z DOPOLNILNIM DELOM, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DATUM IN RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZPIZ SLOVENIJE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH ODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVNJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 26.1.2007 SPREJEL S.P.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: MAJA BARIČ, STANUJOČA TRG F.FAKINA 2 B, TRBOVLJE, ZAPOSLENA PRI S.P.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam