Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VERUDELA D.O.O.
Sedež ali naslov: Anžurjeva ulica 2d
Poštna številka: 1260
Kraj: Ljubljana Polje
Matična številka: 1837893000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni delavci ali kandidati za delo v družbi Verudela d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom, izvajanj izobraževanj v vezi z delom, obdelava osebnih podatkov za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki (kraj, datum), številka TRR, vzdrževani družinski člani, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, zaposlitev za določen - nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izobraževanjepogoji dela, izobraževanje ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delom, podatki za pokojninsko zavarovanje, podatki o delovni dobi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Verudela d.o.o., ZZZS, ZPIZ, sodišče, DURS, Izvajalci izobraževanj varstva pri delu, Medicina dela
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Verudela d.o.o.. Zbirka se vodi ročno. Zbrani podatki se fizično hranijo v posebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oz. glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni omari v pisarni namenjeni za varovanje videoposnetkov, ključ za vstop imajo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz izbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam