Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ESIKS SVETOVALNI CENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: ZIDANI MOST 28 ZIDANI MOST
Poštna številka: 1432
Kraj: ZIDANI MOST
Matična številka: 5585813000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POAMEZNIKA IN POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - KUPCI PROIZVODOV IN STORITEV PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: TRŽENJE PROIZVODVO I STORITE PODJETJA, POŠILJANJE OBVESTIL O PONUDBI, REKLAMNA GRADIVA, SEGMENTIRANJE KUPCEV, VABILA NA PROMOCIJSKE DOGODKE IPD.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO OZ. DO PREKLICA Z IZJAVO KUPCA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIK JE LAHKO LE PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENA Z ZAKONOM, ALI PISNA ZAHTEVA ALI PRIVOLITEV POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO ALI NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE POTEKA NA PODLAGI PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV: VARUJEJO SE PROSTORI IN OPREMA, PREPREČUJE SE NEPOOBLAŠČEN DOSTOP, OMOGOČA SE UGOTAVLJANJE, KDAJ SO BILI OSEBNI PODATKI UPORABLJANI; PREVERJA SE PRISOTNOST VIRUSOV V PROGRAMSKI OPREMI IN NA NOSILCIH PODATKOV; DOLOČENI SO POSTOPKI ZA SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV, BRISANJE OSEBNIH PODATKOV; DOLOČENA JE ODGOVORNOST.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NIMAMO ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam