Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TERAN ERIKA - ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ZGORNJE DUPLJE 101, 4203 DUPLJE
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH, ERIKA TERAN, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: ZGORNJE DUPLJE 101, 4203 DUPLJE
Poštna številka: 4203
Kraj: DUPLJE
Matična številka: 1299921000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OPRAVLJENJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek,naslov,EMŠO,opravljene storitve,pri anemnezi pridobljeni podatki o zdravju pacientov
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA d.v.z., TRIGLAV ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA d.d., ADRIATIC SLOVENICA d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je bil izdan dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam