Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 3 GO, D.O.O.
Sedež ali naslov: Litijska cesta 45
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1191195000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju zdravstva (12. in 16. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje opravljenih storitev in za sam potek obravnave, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za postopke in izvajanje dejavnosti, izvajanje pogodb z ZZZS in ostalimi zdravstvenimi zavarovalnicami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do nove izbire zdravnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime pacienta , rojstni datum, spol, naslov prebivališča, EMŠO, številka in vrsta zdravstvenega zavarovanja, ime firme zavarovanja, poklic, državljanstvo, številke izbranih zdravnikov, telefonska številka, vrste predpisanih zdravil, zdravstvena diagnoza in vsi podatki potrebni za obravnavo (razlog obravnav, datum obravnav, datum načrtovanih obravnav)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe 3 GO, d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam