Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA
Sedež ali naslov: CELJSKA CESTA 3A
Poštna številka: 3250
Kraj: ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 5052971000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH IZ VPD in VPP

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih , ZOFVI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidenc predpisane po ZDR in zakonu iz VPD in VPP
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, davčna številka, kraj rojstva , EMŠO, naslov, državljanstvo, poklic, delovno mesto...
 • Uporabniki zbirke: delodajalec- pooblaščene osebe, člani Sveta zavoda, ZPIZ , Sodišča , Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: centralni računalniki v zavarovanem prostoru, nedostopen nepooblaščenim osebam, osebna gesla, personalne mape v trezorju v zavarovanem prostoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, ZRSZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidenc predpisane po ZDR in zakonu iz VPD in VPP
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, TRR, naslov, poklic, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: poslovna sekretarka, pooblaščeni zaposleni, obračun OD - Spektrum d.o.o, ZPIZ,Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: centralni računalnik v zavarovalnem prostoru, nedostopen nepooblaščenim osebam, osebna gesla , personalne mape v trezorju v zavarovalnem prostoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, ZRSZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA SLUŠATELJEV FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izobraževalnega procesa- identiteta udeleženca ne sme biti razvidna , vodenje evidenc predpisane po zakonu ,
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, številka telefona , davčna številka, EMŠO, naslov, izobrazba, spol, zaposlitveni status ...
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ljudske univerze Rogaška Slatina, pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za izobraževanje odraslih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: centralni računalnik v zavarovanem prostoru, nedostopen nepooblaščenim osebam, osebna gesla, osebne mape hranjene v kartotečni omari s protivlomnimi vrati v zavarovalnem prostoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA SLUŠATELJEV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izobraževalnega procesa - identiteta udeleženca ne sme biti razvidna, vodenje evidenc predpisane po zakonu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, številka telefona, davčna številka, EMŠO, naslov, izobrazba, spol, zaposlitveni status
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ljudske univerze Rogaška Slatina, pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za izobraževanje odraslih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: centralni računalnik v zavarovalnem prostoru, nedostopen nepooblaščenih osebam, osebna gesla, osebne mape hranjene v kartotečni omari s protivlomnimi vrati v zavarovalnem prostoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam