Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANITA GAJŠT
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠOLSKA UL. 16,2310 SLOV.BISTRICA
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO-ANITA GAJŠT,V.M.S.
Sedež ali naslov: ŠOLSKA ULICA 16
Poštna številka: 2310
Kraj: SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 2219042000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VAROVANCEV/PACIENTOV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITEV PATRONAŽNE ZDRAVSTVE NEGE NA OBMOČJU KS FRAM,OBČINA RAČE-FRAM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE,KONTINUITETA ZDRAVSTVENE NEGE,UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DO PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PRENEHANJA VELJAVNOSTI KONCESIJSKE POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IMENA IN PRIIMKI PACIENTOV/VAROVANCEV IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV,NASLOV,DATUM ROJSTVA,POKLIC,IZOBRAZBA IN ZAPOSLITEV,TELEFONSKA ŠTEVILKA,ZDRAVSTVENO STANJE,SOCIALNO S TANJE,POTREBE PO ZDRAVSTVENI NEGI,NEGOVALNE DIAGNOZE,NEGOVALNE INTERVENCIJE IN POSTOPKI;KARTONI ZA SPECIFIČNE SKUPINE:OTROKI LIST,NOSEČNICA IN OTROČNICA,LIST STARČKA,LIST BOLNIKA,SOCIALNA ANAMNEZA DRUŽINE
 • Uporabniki zbirke: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO-ANITA GAJŠT,V.M.S.;ZZZS;ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE;MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA,KI JE ZAKLENJEN IN NEDOSTOPEN,OGNJEVARNA KOVINSKA KARTOTEČNA OMARA Z KLJUČAVNICO,Z GESLI VAROVAN RAČUNALNIŠKI PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam