Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PAKO D.O.O.
Sedež ali naslov: Obrtna ulica 5
Poštna številka: 8257
Kraj: Dobova
Matična številka: 5649722000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi, premoženja in prodajnega blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas vstopa v prostor in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: PAKO d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencmi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam