Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G7 D.O.O.
Sedež ali naslov: Špruha 33
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 5940915000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna št., kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delovci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah, ki so shranjene v blagajni, katera je protivlomno in protipožarno varovana
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje z javnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz naslova invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zavarovanca, EMŠO, davčna št., spol, datum rojstva, poklic, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podaki se hranijo v osebnih mapah, katere se shranjujejo v kovinsko blagajno. Prostor je protivlomno in protipožarno varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in piimek delavca, EMŠO, davčna št., stalno in začasno bivališče, datum začetka zaposlitve, datum prenehanja zaposlitve, dejavnost delodajalca( šifra )
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se shranjujejo v kovinskih omarah, zaščiteni pred vlomom ali požarom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v Varnostno nadzornem centru, ki je tehnično varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca pristopne kontrole

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola vstopa v objekt
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v el. obliki na PC, ki se nahaja v zaklenjeni sobi. Dostop do podatkov je možen samo pooblaščenemu delavcu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): V času trajanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski bazi podatkov MC. Dostop je možen le z urejenim sistemom gesel, ki jih podali služba za avtomatsko obdelavo podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam