Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALENCIA STOMA-MEDICAL D.O.O.
Sedež ali naslov: GREGORČIČEVA 9
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5492742000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci upravljalcev osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca strank
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv, naslov, davčna številka, matična številka, TRR, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 21.8.2006 izdalo podjetje Valencia Stoma-Medical d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca drugih prejemkov fizičnih oseb, ki niso zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposleni pri podjetju Valencia Stoma-Medical d.o.o. in jim podjetnik odobri kakršnokoli vrste izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb, in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge namene, Zakon o dohodnini (UR. l. RS št. 59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: evidenca posameznikov zajema naslednje podatke: priimek in ime, naslov prebivališča, davčno številko, TR pri banki za nakazila prejemkov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: podjetnik, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo v podjetju Valencia Stoma-Medical d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: evidenca študentov in dijakov vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, EMŠO, naslov bivališča, davčna številka, številka GSM telefona.
 • Uporabniki zbirke: podjetnik, na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni za stopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davča številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.8.2006, izdalo podjetje Valencia Stoma-Medical d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca o stroških dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.8.2006, izdalo podjetje Valencia Stoma-Medical d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: padatki o številu ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DURS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.8.2006, izdalo podjetje Valencia Stoma-Medical d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. evidenca članov združenja Češnjev cvet

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani združenja Češnjev cvet
 • Namen obdelave osebnih podatkov: baza podatkov združenja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, kraj rojstva, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: vodstvo podjetja in pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.8.2006, izdalo podjetje Valencia Stoma-Medical d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osdebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam