Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZASEBNA PATRONAŽNA DEJAVNOST DARJA KRIČAJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): NA GMAJNI 6, 3205 VITANJE
Naziv ali firma: ZASEBNA PATRONAŽNA DEJAVNOST DARJA KRIČAJ
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev-bolnikov patronažne zdravstvene nege(patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev zdravstvene nege in patronažne obravnave (bolniki-varovanci) na območju občine Vitanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega zdravstvenega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslovi, datumi rojstev, poklici, statusi, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za posamezne skupine varovancev (dojenčki, nosečnice, otročnice, starostniki, kronični bolniki).
 • Uporabniki zbirke: Zasebna patronažna dejavnost Darja Kričaj, ZZZS, Ministrstvo za zdravje, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, IVZ, Zavod za zdravstveno varstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, v času moje odsotnosti zaklenjen. Patronažni kartoni hranjeni v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Računalniški program zaščiten z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se povezujejo s podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se nanašajo na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam