Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DERMATOLOGIJA BARTENJEV-ROGL D.O.O.
Sedež ali naslov: DERČEVA 35
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1876252000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA BOLNIKOV / VAROVANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev specialistične dermatovenerološke ambulante.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca bolnikov / varovancev, njihovih osebnih podatkov (KZZ) in zdravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, ZZZS Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, program z osebnimi podatki varovan z geslom, na medijih shranjeni osebni podatki zaklenjeni v omari...
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Dermatološka laserska kirurgija Bartenjev-Rogl d.o.o., Kozlarjeva pot 3a, 1210 Ljubljana, Matična št.: 1876252
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam