Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HUMAR THIRD EYE D.O.O.
Sedež ali naslov: Zagorica nad Kamnikom 19
Poštna številka: 1242
Kraj: Stahovica
Matična številka: 1318241000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek,naslov EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba, socialni status, delovne naloge, delovna doba, družinski člani
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZ, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor 28.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam