Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZU-MA POSLOVNE STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: Prešernova 054
Poštna številka: Radomlje
Kraj: 1235
Matična številka: 1518607000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje; 1.in 7.člen Zakona na področju dela, pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju, kupci podjetja, zaposleni pri pogodbenih partnerjih podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika, na kateterega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in preimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidske osebe, vzdrževani družinski člani, status zakonca, število let delovne dobe, število let zaposlitve v podjetju
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sodišča, DURS, posameznikom osebno
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 28.12.2006 izdala direktorica Marija Zupančič
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se posredujejo DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam