Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EPONA D.O.O.
Sedež ali naslov: Tavčarjeva ul. 16
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5948053000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, dejavnost, transakcijski račun, banka
 • Uporabniki zbirke: Epona d.o.o., AJPES, DURS, banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjen prostor, elektronsko varovanje podatkov z geslom, alarm
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam