Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Milena Kotnik, mag.farm.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Polzela 130
Naziv ali firma: LEKARNA POLZELA, MILENA KOTNIK, MAG. FARM.
Sedež ali naslov: Polzela 130
Poštna številka: 3313
Kraj: Polzela
Matična številka: 1258338000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov izdanih zdravil-informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o opravljanju lekarniške dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na Rp.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, registrska številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na Rp.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirke hranijo so varovani v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam