Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORENJSKI GLAS D.O.O., KRANJ
Sedež ali naslov: Zoisova 1
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5132045000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime ini priimek, naslov, EMŠO, rojstni podatki, davčna številka, poklic, izobrazba, delovna doba, transakcijski račun, spol
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Gorenjski glas d.o.o., ZPIZ, AJPES, DURS, Banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjen prostor, elektronsko varovanje podatkov z geslom, omejitev dostopov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca avtorskih honorarjev strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelavci po avtorski pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje avtorske pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, naslov, EMŠO, rojstni podatki, davčna številka, transakcijski račun, banka, dejavnost
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Gorenjski glas d.o.o., AJPES, DURS, Banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjen prostor, elektronsko varovanje podatkov z geslom, omejitev dostopov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, dejavnost, transakcijski račun, banka
 • Uporabniki zbirke: Gorenjski glas, DURS, AJPES, Banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjen prostor, elektronsko varovanje podatkov z geslom, omejitev dostopov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 4 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni material, datum
 • Uporabniki zbirke: Gorenjski glas d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjen prostor, elektronsko varovanje podatkov z geslom, omejitev dostopov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih obveznosti, trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Gorenjski glas d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor, elektronsko varovanje podatkov z geslom, omejitev dostopov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam