Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FRANC OREL s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Brezje 20
Naziv ali firma: ŽAGARSTVO, FRANC OREL S.P.
Sedež ali naslov: Brazje 20
Poštna številka: 3330
Kraj: Mozirje
Matična številka: 1330497000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH,EVIDENCA O DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Fakturiranje,Knjizenje,Placila
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30.in 32.clena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ,EMŠO, Davcna stevilka,Drzavljanstvo,ID za DDV kupcev in dobaviteljev,Kraj opravljanja dejavnosti,TRR kupcev in dobaviteljev
 • Uporabniki zbirke: Krog uporabnikov je zaradi narave medija neomejen.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahaja zbirka podatkov,ki vsebujejo osebne podatke,se v odsotnosti upravljavca in izven delovnega casa zaklepajo.Zbirka podatkov se vodi racunalnisko.Racunalniski programi in mediji so varovani z geslom in zascitno kodo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje doloceni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov,ki ga je dne 03.01.2007 izdal gospod Orel Franc.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavci,ki so ustanovljeni imajo sedez oziroma so registrirani v drzavi clanici Evropske unije in so del Evropskega gospodarskega prostora in ne zapisujejo podatkov iz te tocke.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam