Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZLATKA NAPAST
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CESTA TALCEV 16 RAČE
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, ZLATKA NAPAST, DIPL. MED. SESTRA
Sedež ali naslov: CESTA TALCEV 16
Poštna številka: 2327
Kraj: RAČE
Matična številka: 2219085000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev / bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki / varovanci ) na območju celotnega kraja Rače z vsemi pripadajočimi ulicami in del Ješence od hišne številke 1. do 14. v občini Rače-Fram.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege ,skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev / bolnikov in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skuoine ( nosečnica, otročnica, dojenček, starostnik, kronični bolnik )
 • Uporabniki zbirke: Patronažna zdravstvena nega in babištvo Zlatka Napast dipl.med. sestra, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam