Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA D.O.O.
Sedež ali naslov: GERBIČEVA ULICA 039
Poštna številka: 1380
Kraj: CERKNICA
Matična številka: 5958377000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca lastnikov psov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o veterinarstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki psov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki za cepljenje psov
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let oziroma življenjska doba živali
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov lastnika, ime psa
 • Uporabniki zbirke: Veterinarska uprava RS, Računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanjeosebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register psov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum rojstva, stalni in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Durs, Ajpes, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca lastnikov živali v VOLOS programu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o veterinarstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki domačih živali (goveda, prašičev, drobnice)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vnosi podatkov o prihodu živali na gospodarstvo oziroma odhodu z gospodarstva, preverjanje lastnikov živali, sledljivost živali
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki v računalniku se hranijo trajno, ročne evidence se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov lastnika, davčna številka, številka gospodarstva
 • Uporabniki zbirke: Veterinarska uprava RS, MKGP Služba za identifikacijo in registracijo živali, Računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register govedi, centralni register prašičev in centralni register drobnice
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca ambulantnih blokov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o veterinarstvu, Zakon o DDV, Zakon o finančnem poslovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vnosi podatkov ambulantnih blokov za uveljavljanje zavarovalnih zahtevkov za zavarovane živali, obračun porabe zdravil, obračun storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov lastnika, podatki o živalih
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica Triglav, Adriatic in Zavarovalnica Maribor, Slovenica, Računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam