Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
Sedež ali naslov: Tabor 42
Poštna številka: 1380
Kraj: Cerknica
Matična številka: 1840193000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Predavanja in izleti NRP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Elektronski naslovi oseb, ki so se preko elektronske pošte prijavile na prejemanje obvestil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje o predavanjih, izletih in drugih dogodkih, ki jih organizira Notranjski regijski park.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime (ne vedno), priimek (ne vedno), elektronski naslov (vedno).
 • Uporabniki zbirke: Osebni h podatkov iz zbirke osebnih podatkov ne posredujemo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je NRP izdal 03.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni h podatkov iz zbirke osebnih podatkov ne povezujemo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam