Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Odvetnica Erika Nabernik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg svobode 12, 2390 Ravne na Koroškem
Naziv ali firma: ODVETNICA ERIKA NABERNIK
Sedež ali naslov: Trg svobode 12
Poštna številka: 2390
Kraj: Ravne na Koroškem
Matična številka: 1745506000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo oziroma sklenjena pogodba)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile zastopanje oziroma sklenile mandatno pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti v smislu 2.člena Zakona o odvetništvu, zlasti pravno svetovanje, zastopanje in zagovor strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje listin
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka - mobilni, stacionarni, elektronski naslov, številka TRR ali osebnega računa, opravilna številka zadeve, organ, ki zadevo rešuje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko.Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni v zaprtih omarah, do katerih imajo dostpo le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Zaključeni spisi se hranijo v arhivu v zaprtih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računališkem sistemu, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe. .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam