Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DRAGICA ZORKO
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Glavni trg 3, Celje
Naziv ali firma: ODVETNICA DRAGICA ZORKO
Sedež ali naslov: GLAVNI TRG 3,
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 1283839000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank,evidenca nasprotnih strank, evidenca strank po Zakonu o brezplačni pravni pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE OPRAVLJANJA ZASTOPANJA STRANK
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, sedež, EMŠO, matične številka, davčna številka, telefonska številka, mobilni, stacionarni, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: SODIŠČA, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, BANKE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE ZAKLEPAJO, ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V OGNJEVARNI KOVINSKI ZAKLENJENI OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI SEM GA DNE 31.12.2006 SPREJELA ODVETNICA DRAGICA ZORKO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam