Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIG D.O.O.
Sedež ali naslov: Kašeljska 48/c
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5652600000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,stalno ali začasno prebivališče,država ...
 • Uporabniki zbirke: SIG d.o.o. Ljubljana,Kašeljska 48
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po "Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov" z dne 5.1.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov,se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter pravnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: SIG d.o.o. Ljubljana,Kašeljska 48 MŠ: 5652600000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam