Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MD MEDICINA, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: HAUPTMANCA 058
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5748429000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pooblaščene zaposlene osebe v MD medicina d.o.o. imajo dostop do celotne zbirke. Zunanje računovodstvo ima dostop do podatkov, ki se uporabljajo pri opravljanju računovodskih storitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene zaposlene osebe v MD medicina d.o.o., zunanje računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v pisni obliki so shranjeni v ločenem zaklenjenem prostoru, do katerega imajo dostop samo zaposleni. Podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom za dostop. Izven delovnega časa se poslovni prostor zaklene in je varovan z alarmom. Prostor varuje zunanja varnostna služba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZDRAVNIŠKA DOKUMENTACIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI SPEC. ORTOPEDSKE, NEVROKIRURŠKE IN OTORINOLARINGOLOŠKE OSKRBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: A) DATUM VELJAVNOSTI OSNOVNEGA ZZZS ZAVAROVANJA B) DATUM VELJAVNOSTI PROSTOVOLNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA C) OSNOVNI PODATKI IZ NASLOVA ZDRAVSTVENE KARTICE
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni se hrani 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija se hrani 15 let. Ostali osebni podatki s področja zdravstvenega varstva se hranijo v rokih določenih v Prilogi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov v tej zbirki, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) PODATKI IZ NASLOVA ZDRAVSTVENE KARTICE 2) ZDRAVSTVENE NAPOTNICE 3) SLIKOVNA DIAGNOSTIKA 4) IZVIDI IN DIAGNOZE PACIENTA
 • Uporabniki zbirke: 1) MD MEDICINA D.O.O. 2) DOSTOP LISTA D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: A) UPORABA PROGRAMA HIPOKRAT JE OMOGOČENA LE OSEBAM Z VELJAVNIM UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM. ZAKLEPANJE PROGRAMA HIPOKRAT PREPREČUJE NEPOOBLAŠČEN DOSTOP. ZAKLEPANJE SE AKTIVIRA PO ČASU, KI GA DOLOČI POOBLAŠČENI UPORABNIK PROGRAMA. B) UPORABNIK SKRBI ZA ZAKLEPANJE POSLOVNEGA PROSTORA C) POSLOVNI PROSTOR JE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAVAROVAN Z ALARMOM D) ZASLON OZIROMA OZ. PAPIRNATA DOKUMENTACIJA MORA POSTAVLJENA TAKO, DA NE POOBLAŠČENA OSEBA NE VIDI PODATKOV E) SPLOŠEN OSPIS ZAVAROVANJA JE ZAPISAN V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SKLENJEN DNE, 01.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): A) KZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam