Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VenetiCOM d.d.
Sedež ali naslov: Brodišče 18
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 1545175000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev (stranke) podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavljanje računov za storitve in izvajanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek / naziv podjetja, naslov, naslov za pošiljanje računa, poštna številka, poštna številka, kraj, davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska in faks številka stranke (opcijsko), elektronski naslov kupca (opcijsko), klasifikacija davka (opcijsko).
 • Uporabniki zbirke: Direktor, finance, marketing
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se zaklepajo, dostop do prostorov je omejen, spletni dostop do podatkov je varovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju VenetiCOM d.d. (interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju VenetiCOM, d.o.o. iz dne 25.09.2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatkovna zbirka uporabnikov spletnih strani ona-on.com in urgenca.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Splošni pogoji poslovanja Ona-on.com - Splošni pogoji poslovanja Urgenca.com
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev na spletnih straneh www.ona-on.com in www.urgenca.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje storitev, dejavnosti podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izbrisa iz podatkovne baze.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - uporabniško ime - geslo uporabnika - datum in čas registracije - IP naslov uporabnika, vključno s časovnim žigom uporabe tega IP naslova - e-poštni naslov (ni preverjanja pristnosti podatka) - GSM številka (opcijsko) - Facebook ID (opcijsko, ni preverjanja pristnosti podatka) - spol (ni preverjanja pristnosti podatka) - rojstni datum (ni preverjanja pristnosti podatka) - kraj bivanja (ni preverjanja pristnosti podatka) - barva oči (ni preverjanja pristnosti podatka) - barva las (ni preverjanja pristnosti podatka) - višina (ni preverjanja pristnosti podatka) - tip postave (ni preverjanja pristnosti podatka) - izobrazba (ni preverjanja pristnosti podatka) - zanimanje za področja kulture (ni preverjanja pristnosti podatka) - zanimanje za glasbena področja (ni preverjanja pristnosti podatka) - prehranske navade (ni preverjanja pristnosti podatka) - kadilske navade (ni preverjanja pristnosti podatka) - pivske navade (ni preverjanja pristnosti podatka) - spolne navade, preference (ni preverjanja pristnosti podatka) - življenski status (ni preverjanja pristnosti podatka) - podatki o otrocih (ni preverjanja pristnosti podatka) - veroizpoved (ni preverjanja pristnosti podatka) - stil oblačenja (ni preverjanja pristnosti podatka) - finančni status (opcijsko)
 • Uporabniki zbirke: Podpora uporabnikom, sistemski administrator (delno)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se nahaja v varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo v računalniških sistemih, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju VenetiCOM d.d. (interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju VenetiCOM, d.o.o. iz dne 25.09.2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju VenetiCOM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in podjemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj prebivališča, občina in država rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, vrsta zaposlitve, številka osebnega računa, podatki o izrabi letnega dopusta, podatki o odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: finance, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance, AJPES, Računovodski servis Arpa d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju VenetiCOM d.d. (interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju VenetiCOM, d.o.o. iz dne 25.09.2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam