Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EDIBO D.O.O.
Sedež ali naslov: Pesnica pri Mariboru 60a
Poštna številka: 2211
Kraj: PESNICA PRI MARIBORU
Matična številka: 5482224000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc iz varstva pri delu ter požarnega varstava za (P-F).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravnih / fizičnih oseb (P-F), sedež (P-F), davčna številka (P-F), transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt (P-F), ime in priimek zaposlenih pri (P-F), izobrazba zaposlenih pri (P-F), opravljeno usposabljanje zaposlenih pri (P-F) iz varstva pri delu ter požarnega varstva, roki za opravljanje preventivni zdravstvenih pregledov zaposlenih pri (P-F).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca izplačil fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka in transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis, DURS Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam