Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T.T.Y. D.O.O.
Sedež ali naslov: Komenskega 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1446924000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci artiklov podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izstavljanja računov ter pošiljanja dopisov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, telefonska številka (stacionarna in mobilna) ter št. faksa, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju T.T.Y. d.o.o. v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki, skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v za to namenjeni mapi. Vstop v poslovne prostore podjetja T.T.Y. d.o.o. je za zaposlene mogoč preko osebne alarmne kode vsakega zaposlenega. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč, oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu in ob navzočnosti zaposlenih. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalnikov je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam