Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Željko Jakelič dr.dent.med
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Titova 78
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA JAKELIČ, MR. SC. MED. ŽELJKO JAKELIČ, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Titova 78
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 1357263000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi in pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi in izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, DŠ, izobrazba, EMŠO, delovna doba, TRR, število vzdrževanih članov, spol, zdravstveno stanje zob
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za pokojninsko zavarovanje, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojan in programska oprema (varovani prostori), so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na pdolagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu z hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici na zunanji strani vrat. Varovani prostori ne smejo stajati nenadzorovani oz. se morajo zaklepati ob odstonosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda nanje. Nosilci osebnih pdatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov(hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nobena.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam