Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOŠTJAN AHAČIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ULICA DRAGA BREZARJA 42, 4000 kRANJ
Naziv ali firma: BOŠTJAN AHAČIČ S.P.
Sedež ali naslov: ULICA DRAGA BREZARJA 42
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5642003000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev pri oddaji avtodoma

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki avtodoma - kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdela
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS. št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, telefonska številka, datum rojstva, ...
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se nahaja v ognjevarni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam