Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marija Žakelj
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Bedrih 34 Žiri
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU, MARIJA ŽAKELJ, DIPL. MED. SESTRA
Sedež ali naslov: Mejačeva ulica 3
Poštna številka: 1353
Kraj: Borovnica
Matična številka: 2242176000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/varovanci) na območju občine Borovnica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki, ki jih imami v dokumentaciji svojih varovancev so potrebni za evidentiranje in zaračunavanje opravljenih storitev v patronažni dejavnosti ter izvajanje nalog patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek varovanca in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazbo, status, podatke o zdravstvenem zavarovanju, zdravstvenem in socialnem stanju, negovalne diagnoze in intervencije, podatke o ogroženih skupinah varovancev. Priloženi so delovni nalogi zdravnikov, na podlagi katerih opravljamo kurativne obiske in na katerih so vpisane tudi medicinske diagnoze.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalka zasebne patronažne dejavnosti, izbrani zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ZZZS, Zavod za pokojninsko in inv. zavarovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam