Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Novi Dom 11; 1430 Hrastnik
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA, ELIZABETA SKOČIR, MED. SESTRA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1430
Kraj: Hrastnik
Matična številka: 1349872000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev - bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno): NEOBVEZNO
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( varovanci - bolniki ) na območjih KS Podkraj, Krnice, Steklarna, Šavna peč, Brnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvnega zavarovanja do patronažnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslovi, datumi rojstev, poklici, izobrazbe, statusi, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenčki, nosečnice, otročnice, starostniki, kronični bolniki ).
 • Uporabniki zbirke: Elizabeta Skočir - Patronažna zdravstvena nega, ZZZS, Ministrstvo za zdravje, IVZ, Zbornica zdravstvene nege
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, ter z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS-ja v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam