Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E-MISIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 21 d
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 5346118000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izplačilo plače
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, DŠ, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, številka računa pri banki, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: E-misija d.o.o., ZZZS, ZPIZ, Prva pokojninaska družba, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: skladno s Pravilkom o varovanju osebnih podatkov z dne 01.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe opravljanja dejavnosti, za potrebe posredovanja kreditov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, DŠ, EMŠO, zaposlitev, telefonska in faks številka, elektronski naslov, podatki o prilivih
 • Uporabniki zbirke: E-MISIJA d.o.o. Bankredit
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov z dne 01.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam