Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIP ART D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta v Gorice 37
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5366186000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank, ki so fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št: 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izstavitev računa za izvedeno storitev ali nakup blaga - v promocijske namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek - naslov, ulica, hišna številka, kraj in poštna številka - telefonska številka, e-pošta - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe LIP ART, d.o.o., Ljubljana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe, v računalniškem arhivu zaščiteno z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam