Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Erik Udovič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KAMNIKARJEVA ULICA 29, LAVRICA
Naziv ali firma: PEJAT, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, STORITVE ERIK UDOVIČ S.P.
Sedež ali naslov: KAMNIKARJEVA ULICA 29, LAVRICA
Poštna številka: 1291
Kraj: ŠKOFLJICA
Matična številka: 3055159000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS ZPIZ DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI VAROVANJA OS. PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IZDAN 20.01.2006 NA LAVRICI, IZDAL VODJA S.P. ERIK UDOVIČ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS ZPIZ DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ERIK UDOVIČ S.P., KAMNIKARJEVA 29, 1291 ŠKOFLJICA, MŠ:3055159000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE POSTOPKA ODLOČANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN TRŽENJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek oz. naziv, naslov, EMŠO oz.matična številka, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: DURS AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI VAROVANJA OS. PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IZDAN 20.01.2006 NA LAVRICI, IZDAL VODJA S.P. ERIK UDOVIČ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ERIK UDOVIČ S.P., KAMNIKARJEVA 29, 1291 ŠKOFLJICA, MŠ: 3055159000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam