Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MCD. CIZEJ, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LAŠKO
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA ULICA 005
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5858593000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, s katerimi je upravljavec sklenil pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kraj in datum rojstva, državljanstvo, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, telefonska številka, pogodbena določila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so ustrezno zavarovani in dostopni le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o družbenikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki - ustanovitelji družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v skladu z družbeno pogodbo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kraj in datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, pogodbena določila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so ustrezno zavarovani in dostopni le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, s katerimi je upravljavec sklenil pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kraj in datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, pogodbena določila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so ustrezno zavarovani in dostopni le pooblaščenim osebam. Postopki za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam