Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Sedež ali naslov: ŠLAJMERJEVA ULICA 6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5053960000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. REGISTER DAROVALCEV ORGANOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ZOPDCT (Ur.l. RS št.12/2000 in 61/2007), z ustreznimi podzakonskimi akti (Ur.l. RS št. 30/2002, št.70/2003, št.75/2003, št.104/2003, št.131/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Darovalci (živi sorodni, mrtvi nesorodni)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje tkivne skladnosti s potencialnimi prejemniki organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo neomejeno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, tip HLA, koda dodeljena s strani Eurotransplanta (ET številka), izvid krvne skupine
 • Uporabniki zbirke: Osebje CTT, transplantacijski koordinatorji v Slovenija-transplantu, in Eurotransplantu ter osebje v Centru za transplantacijo ledvic.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija o darovalcih v papirni obliki je shranjena v zaklenjenih ognjevarnih kovinskih omarah v CTT, v katere ima dostop le pooblaščeno osebje CTT. Dostop do podatkov v elektronski obliki je mogoč le z uporabo gesel, ki so podeljena izključno zaposlenim v CTT. Pošiljanje podatkov o fenotipih v bazo Eurotransplanta v Leidnu in Slovenija -transplant poteka preko posebej za ta namen določenega faksa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka darovalcev v informacijskem sistemu Eurotransplanta.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. REGISTER SEROPOZITIVNIH KRVODAJALCEV IN TIPIZIRANIH KRVODAJALCEV ( Z DEDNIMI ZNAMENJI KRVNIH SKUPIN )

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Krvodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: epidemiološko spremljanje; za izločitveni kriterij za odvzem krvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, rezultat testiranja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeno zdravstveno osebje ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniško vodeni podatki – dostop do podatkov omejen z osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. REGISTER HCV, HBV, HIV, SIFILIS, TOKSOPLAZMOZA POZITIVNIH PREISKOVANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni preiskovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Epidemiološko spremljanje; pregled zgodovinskih podatkov preiskav pri posameznem preiskovancu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, rezultat testiranja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeno zdravstveno osebje ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniško vodeni podatki - dostop do podatkov omejen z osebnim geslom, pisni dokumenti - zaklenjena omara v prostoru, omejen dostop do prostorov s kodo in registracijo vstopa na elektronski uri.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. REGISTER KRVODAJALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O KRVODAJALSTVU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KRVODAJALCI V RS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor krvodajalcev za dajanje krvi in sledljivost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefon, laboratorijski izvidi, koncentracija hemoglobina, pregled krvnega tlaka in pulza, očetovo ime, podatki o izobrazbi in zaposlitvi, številka krvodajalca, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o krvnih pripravkih
 • Uporabniki zbirke: Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje ( sestre, laboranti.. ) ZTM, Rdeči križ Slovenije, transfuzijski oddelki slovenskih bolnišnic ki imajo dostop do podatkov v DATEC-u
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniško vodeni podatki pod številko krvodajalca – dostop do podatkov omejen z osebnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. REGISTER DAROVALCEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O KAKOVOSTI IN VARNOSTI ČLOVEŠKIH TKIV IN CELIC, NAMENJENIH ZA ZDRAVLJENJE (ZKVČTC)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ocena primernosti za odvzem krvotvornih matičnih celic in sledljivost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefon, laboratorijski izvidi, koncentracija hemoglobina, pregled krvnega tlaka in pulza.
 • Uporabniki zbirke: Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje ( sestre, laboranti.. ) ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniško vodeni podatki pod številko krvodajalca – dostop do podatkov omejen z osebnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. REGISTER BOLNIKOV, KI POTREBUJEJO ZDRAVLJENJE S KRVJO IN KRVNIMI PRIPRAVKI IN DRUGIH PREISKOVANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki za terapevtski odvzem krvi. Bolniki za darovanje avtologne krvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ocena primernosti za odvzem krvi in sledljivost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefon, laboratorijski izvidi, diagnoza
 • Uporabniki zbirke: Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje ( sestre, laboranti.. ) ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniško vodeni podatki pod številko krvodajalca – dostop do podatkov omejen z osebnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. REGISTER PREIZKOVANCEV IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV, SENZIBILIZIRANIH OSEB NA ERITROCITNE , TROMBOCITNE IN GRANULOCITNE ANTIGENE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni preiskovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje kronološke dokumentacije o pacientih, izbor ustreznega tipiziranega dajalca, populacijske študije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, rezultat testiranja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeno zdravstveno osebje ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniško vodeni podatki – dostop do podatkov omejen z osebnim geslom, pisni dokumenti – omejen dostop do prostorov s kodo in registracijo vstopa na elektronski uri, v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. PODATKOVNA BAZA INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRA ZA TIPIZACIJO TKIV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki, sorodniki bolnikov, nesorodni umrli darovalci organov, darovalci perifernih matičnih celic, darovalci celic za nacionalne registre HLA, udeleženci v forenzičnih preiskavah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Epidemiološko spremljanje; Za transplantacijo organov in tkiv, diagnostika bolezni, ugotavljanje spornega očetovstva, razvojno raziskovalne študije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, spol, EMŠO, diagnoza, etnična skupina, sorodstvena razmerja, krvna skupina, tip HLA, genetski markerji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravstveni delavci ZTM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško vodeni podatki varovani s kodiranjem, geslom in kriptiranjem. Dokumenti v zaklenjenih ognjevarnih kovinskih omarah. Stavba varovana s strani pooblaščene organizacije z večpodročno alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU STROKOVNE PRAKSE ŠTUDENTOV OZ. DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti MF, VŠZ; FFA... Specializanti Dijaki in učenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evolvacija izobraževanja in praktičnega usposabljanja zunanjih udeležencev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznami udeležencev, rezultati izpitov in testov
 • Uporabniki zbirke: Služba za izobraževanje ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniška evidenca – dostop varovan z osebnimi gesli, pisna dokumentacija v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU, IZPOPOLNJEVANJU IN USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni ZTM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vrednotenje strokovne usposobljenosti zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki in podatki o izobraževanju ob delu, strokovnem izobraževanju in usposabljanju, funkcionalnem izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Služba za izobraževanje, nosilci procesov, kadrovska služba ZTM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; računalniška evidenca – dostop varovan z osebnimi gesli, dokumentacija v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZTM

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci ZTM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje karovskih zadev, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, statistika, fluktuacija...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, bivališče, izobrazba, EMŠO, DŠ, družinski člani, št. TRR , tel.št.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vstop v stavbo, kjer se nahaja kadrovska služba omejen s kodno registracijo na registrirni uri, personalne mape v zaklenjenih ognjevarnih omarah, dostop do računalniških podatkov varovan z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1 in 105/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi vzdrževani družinski člani zaposlenih ZTM, ki so zavarovani po njih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje kadrovskih zadev - zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek bivališče, DŠ, potrdila o šolanju.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja evidenca osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, pisni podatki se hranijo v zaklenjeni omari, dostop do računalniških podatkov varovan z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O LETOVANJIH V LASTNIH POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi ki letujejo v počitniških enotah ZTM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdelava napotnic za letovanje, izdaja računov, vodneje evidence zasedenosti posameznih enot in izdelava prednostnih list za letovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek bivališče, rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba in računovodska služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, pisni podatki in napotnice v zaklenjeni omari, dostop do računalniških podatkov varovan z osebnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU IN IZVEN DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi poškodavni delavci na delu ali na poti na/z dela in poškodovani delavci izven dela, ki uveljavljajo pravico iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje števila poškodb v zvezi z delom, prijava nezgod Inštitutu za varstvo pri delu, vlaganje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek bivališče, rojstni podatki, narava poškodbe, zdravstvena dokumentacija.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba in pravna služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, pisni dokumenti - izvidi shranjeni v registrirni mapi v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Napotitev delavcev na preventivne zdravstvene preglede v skladu s predpisi, z namenom varovanja zdravja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsi zaposleni ZTM
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, Izvidi zaposlenih v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI DELAJO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ ( ŠTUDENTI, DIJAKI )

 • Pravna podlaga (neobvezno): Študentska napotnica, izdana s strani pooblaščenega Študentskega servisa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki delajo preko napotnice ŠS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo za delo, evidenca del zaradi planiranja novih potreb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, naslov, EMŠO, DŠ, naziv šole
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska in računovodska služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, obračunski listi in napotnice se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH FIZIČNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim Zavod izstavi račun.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaračunavanje produktov ali storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov
 • Uporabniki zbirke: računovodska služba ZTM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisarne pod ključem, računalniška aplikacija dostop varovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH IN DRUGIH IZPLAČILIH ZAPOSLENIM

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni ZTM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač, davkov in prispevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, EMŠO, DŠ, podatki o količnikih za plačo, mesečna prisotnost
 • Uporabniki zbirke: računovodska služba – obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisarne pod ključem, računalniška aplikacija dostop varovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so opravljali in opravljajo storitve za ZTM po pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun pogodb in davkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, EMŠO, DŠ
 • Uporabniki zbirke: računovodska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisarne pod ključem, računalniška aplikacija - dostop varovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH V POSLOVNE PROSTORE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni ZTM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor dostopa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, kdo in kdaj je vstopil v določene varovane prostore.
 • Uporabniki zbirke: Vodje procesov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Na računalniku varovano z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni ZTM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun OD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prihodu in odhodu z dela in odsotnostih z dela
 • Uporabniki zbirke: Računovodska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Na računalniku varovano z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZTM
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. PANEL HLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Oviedska konvencija
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci Zavoda za transfuzijsko medicino, drugihzdravstvenih ustanov ter drugi prostovoljci, ki so podpisali pristanek za sodelovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke uporabljamo v presejalnih testih, s katerimi določamo protitelesa tkivnim antigenom pri bolnikih, ki čakajo na presaditev ledvice ter kontrolo kvalitete teh presejalnih testiranj. Kontrolo organizira Eurotransplant.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebne podatke hranimo neomejeno. Suspenzije limfocitov hranimo v tekočem dušiku do porabe zalog.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uslužbenci ZTM in drugih zdravstvenih ustanov ter prostovoljci: ime in priimek, datum rojstva, naslov, tip HLA
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeno osebje Centra za tipizacijo tkiv.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zamrznjene suspenzije limfocitov hranimo v tekočem dušiku, ki se nahaja v varovanem objektu (Beli dvor), do katerega ima dostop le osebje Centra za tipizacijo tkiv. Del pisne dokumentacije hranimo v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari, del pa v zaklenjenih pisarniških omarah. Dostop do podatkov v elektronski obliki je mogoč le z uporabo gesel, ki so podeljena le osebju Centra za tipizacijo tkiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Takšnih povezav ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. REGISTER BOLNIKOV, KI ČAKAJO NA PRESADITEV ORGANOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ZOPDCT (Ur.l. RS št.12/2000 in 61/2007), z ustreznimi podzakonskimi akti (Ur.l. RS št. 30/2002, št.70/2003, št.75/2003, št.104/2003, št.131/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki-prejemniki organov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uvrstitev na čakalni spisek za presaditev organov, ugotavljanje tkivne skladnosti s potencialnim darovalcem organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo neomejeno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča,diagnoza, dializni center, tip HLA, senzibilizacija HLA, predvidena presaditev organa, koda dodeljena s strani Eurotransplanta (ET številka), izsledki laboratorijskih preiskav virusnih markerjev.
 • Uporabniki zbirke: Lečeči zdravniki posameznega bolnika, osebje Centra za tipizacijo tkiv in osebje v Centru za transplantacijo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija o darovalcih v papirni obliki je shranjena v zaklenjenih ognjevarnih kovinskih omarah v CTT, v katere ima dostop le pooblaščeno osebje CTT. Dostop do podatkov v elektronski obliki je mogoč le z uporabo gesel, ki so podeljena izključno zaposlenim v CTT. Pošiljanje podatkov o fenotipih in senzibilizaciji HLA v bazo Eurotransplanta v Leidnu poteka preko spleta (varna povezava).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Seznam bolnikov na čakalni listi v informacijski bazi Eurotransolanta.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

24. REGISTER NESORODNIH DAROVALCEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC SLOVENIJA-DONOR

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ZOPDCT (Ur.l. RS št. 12/2000 in št. 61/2007), z ustreznimi podzakonskimi akti (Ur.l. RS št. 30/2002, št. 70/2003, št. 75/2003, št. 104/2003, št.131/2003 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki (prejemniki) in prostovoljni nesorodni darovalci krvotvornih matičnih celic (KMC)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje tkivne skladnosti in izbor ustreznega nesorodnega darovalca KMC za posameznega bolnika; periodično ugotavljanje izpo
 • Rok hrambe (neobvezno): Krvni vzorci in izolirana DNA se shranjuje anonimizirano do porabe za namene dodatnega določanja tkivnih antigenov HLA v Centru za tipizacijo tkiv (CTT); osebni podatki darov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bolniki: ime, priimek, datum rojstva, diagnoza, lečeči zdravnik, izsledki različnih laboratorijskih preiskav Prostovoljni nesorodni darovalci KMC: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, telefonska številka ožjega sorodnika ali partnerja, pisni pristanek na vključitev v register SD, izpolnjena medicinska anketa ter v primeru izbire za ustreznega darovalca dodatni pisni pristanek, izsledki laboratorijskih preiskav ter medicinski podatki in podatki o odvzetih in izdanih KMC.
 • Uporabniki zbirke: Lečeči zdravniki posameznega bolnika doma in v tujini ter pooblaščeno osebje registra SD in Javnega zavoda Slovenija-Transplant.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Krvni vzorci in DNK se shranjujejo v zakljenjenih hladilnikih, v zaklenjenih prostorih, v katere ima dostop le pooblaščeno osebje CTT. Vsa dokumentacija rgistra v papirni obliki je shranjena v zaklenjenih ognjevarnih kovinskih omarah, v zaklenjenem prostoru; do nje lahko dostopa le pooblaščeno osebje SD. Dostop do podatkov v elektronski obliki je mogoč le z uporabo gesel, ki so podeljena izključno pooblaščenim osebam registra SD. Pošiljanje anonimiziranih podatkov o fenotipih HLA v svetovni register BMDW (Bone Marrow Donors Wordwide) poteka preko svetovnega spleta enkrat mesečno v kriptirani obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Takšnih povezav ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

25. ZBIRKA BOLNIKOV, KI SMO JIM DOLOČILI TIP HLA V PODPORO DIAGNOSTIKI AVTOIMUNSKIH BOLEZNI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Oviedska konvencija 1999
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki z možnimi avtoimunskimi obolenji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev tipa HLA v podporo diagnostiki bolezni
 • Rok hrambe (neobvezno): Krvni vzorci in izolirana DNK se hranijo trajno. Izvidi tipizacije se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bolniki: ime, priimek, datum rojstva, diagnoza, lečeči zdravnik
 • Uporabniki zbirke: Lečeči zdravniki in pooblaščene osebe na CTT
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v Informacijskem sistemu CTT, v katerega je možen dostop le z osebnim geslom pooblaščenih oseb. Krvni vzorci in DNK se shranjujejo v zmrzovalnikih v CTT. Osebni podatki v pismeni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah. Prostori CTT so varovani z alarmnim sistemom. Del osebnih podatkov se hrani v arhivu ZTM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Takšnih povezav ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. POTENCIALNI PROSTOVOLJNI NESORODNI DAROVALCI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC ZA DOMAČE IN TUJE BOLNIKE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Oviedska konvencija in njeni protokoli (Konvencija Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domači in tuji bolniki (prejemniki) in potencialni nesorodni darovalci krvotvornih matičnih celic (KMC)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tipizacija HLA bolnikov in potencialnih nesorodnih darovalcev, ter ugotavljanje tkivne skladnosti in izbor ustreznega nesorodnega darovalca KMC za posameznega bolnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki bolnikov in potencialnih nesorodnih darovalcev se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bolniki: ime in priimek, datum rojstva, diagnoza, lečeči zdravnik, izsledki tipizacij HLA. Potencialni nesorodni darovalci KMC: datum rojstva, izsledki tipizacij.
 • Uporabniki zbirke: Lečeči zdravniki posameznega bolnika, pooblaščeno osebje Centra za tipizacijo tkiv in pooblaščeno osebje Slovenija-Donor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija o osebnih podatkih bolnikov in potencialnih nesorodnih darovalcev v papirni obliki je shranjena v zaklenjenih omarah v zaklenjenem in varovanem prostoru; do nje lahko dostopa le pooblaščeno osebje CTT. Dostop do podatkov v elektronski obliki je mogoč le z uporabo gesel, ki so podeljena izključno pooblaščenim osebam CTT. Pošiljanje podatkov o fenotipih HLA bolnikov in potencialnih nesorodnih darovalcev lečečim zdravnikom in pooblaščenim osebam SD poteka preko izvidov. Podatke o osnovnem tipu HLA, ki je potreben za vpis darovalca v Register Slovenija-Donor prenaša osebje na nosilcu, ki vsebuje podatke pod kodo darovalca (številka SD).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Register Slovenija-Donor.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

27. BOLNIKI IN POTENCIALNI SORODNI DAROVALCI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Oviedska konvencija in njeni protokoli (Konvencija Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki in potencialni sorodni darovalci krvotvornih matičnih celic (KMC).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tipizacija HLA bolnika in potencialnih sorodnih darovalcev, ter ugotavljanje tkivne skladnosti in izbor ustreznega sorodnega darovalca KMC za posameznega bolnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki bolnikov in potencialnih sorodnih darovalcev se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bolniki: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, diagnoza, lečeči zdravnik, izsledki tipizacij HLA. Potencialni sorodni darovalci KMC: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, izsledki tipizacij HLA, sorodstveno razmerje do bolnika.
 • Uporabniki zbirke: Lečeči zdravniki posameznega bolnika, pooblaščeno osebje Centra za tipizacijo tkiv, podatke o bolniku, v primeru ko ta nima darovalca v družini, lahko uporabljajo tudi pooblaščene osebe Slovenija-Donor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija o osebnih podatkih bolnikov in potencialnih nesorodnih darovalcev v papirni obliki je shranjena v zaklenjenih omarah v zaklenjenem in varovanem prostoru. Do nje lahko dostopa le pooblaščeno osebje CTT. Dostop do podatkov v elektronski obliki je mogoč le z uporabo gesel, ki so podeljena izključno pooblaščenim osebam CTT. Pošiljanje podatkov o fenotipih HLA bolnikov in potencialnih sorodnih darovalcev lečečim zdravnikom poteka v obliki izvidov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Takšnih povezav ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam