Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.
Sedež ali naslov: TESLOVA ULICA 30
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5911508000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): SKLADNO Z ZAKONOM
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, MATIČNA ŠTEVILKA, ROJSTNI DATUM, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI ROČNO IN SE HRANI POD KLJUČEM. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam