Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD KABELSKA TELEVIZIJA APAČE
Sedež ali naslov: APAČE 36
Poštna številka: 9253
Kraj: APAČE
Matična številka: 1700839000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 10. člena ZVOP-1 -osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neporedno trženje storitev in izpolnjevaje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod kabelska televizija Apače, pooblaščeni delavci podjetja SUN G. Radgona d.o.o., pooblaščeni računalniški delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal predsednik sveta zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca članov sveta zavoda, nadzornega sveta in pogodbenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 10. člena ZVOP-1 - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta, člani sveta zavoda, pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev in naročnika del po pogdbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimerk in naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa in naslov banke.
 • Uporabniki zbirke: Zavod kabelska televizija Apače, pooblaščeni zaposleni podjetja SUN G. Radgona do.o., drugi uporabniki predivdeni z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal predsednik sveta zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam