Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JAKA LIČEN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): MARIBORSKA CESTA 16
Naziv ali firma: FREECOM, JAKA LIČEN S.P.
Sedež ali naslov: MARIBORSKA CESTA 16
Poštna številka: 2360
Kraj: RADLJE OB DRAVI
Matična številka: 3018415000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja, fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv firme, inme in priimek, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Banke, davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo v računalniški obliki, katere dostop je možen samo z geslom. prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa, dostop v delovnem času je možen samo zaposleni osebi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se podrobneje določijo v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki jih je izdala družba 01.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi zahteve zakona
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, strokovna usposobljenost, zaposlitev, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, DURS, Sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o VOP, ki ga je dne 01.10.2006 izdelal H.B.C.d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki delajo preko študentske napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravice posameznika, za opravljanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, št. osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: za študentski servis, za zavod za zdravstveno zavarovanje, za DURS, za lastne potrebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa, zbirka se nahaja v obliki računalniškoh podatkov, katerih dostop je zaščiten z geslom in ima dostop samo pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ko ga je dne 01.10.2006 izdalo podjetej.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam