Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATANA, KRABONJA & KUKOVEC GOSTINSTVO, TRGOVINA, STORITVE IN POSREDNIŠTVO D.N.O.
Sedež ali naslov: ULICA MOŠE PIJADA 023
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1462644000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zahteve zakona
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, strokovna usposobljenost, zaposlitev , št. transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, DURS, Sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se podrobneje določeni v Pravilniku o VOP, ki ga je dne 01.10.2006 izdelala Patana, Krabonja & Kukovec d.n.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter janvnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja- fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov, naziv podjetja in naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Banke, davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo v računalniški obliki, katere dostop je možen samo z geslom. prostor , v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa, dostop v delovnem času je možen samo zaposleni osebi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se podrobneje določijo v Pravilniku o osebnih podatkih, ki jih je izdala družba 01.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam