Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojan Rojs s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Na tratah 15,3330 MOZIRJE
Naziv ali firma: ZA-RO TRGOVINA, BOJAN ROJS S.P.
Sedež ali naslov: Na tratah 15
Poštna številka: 3330
Kraj: Mozirje
Matična številka: 1089170000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH,DOBAVITELJIH ,NAROČNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA,DOBAVITELJI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Fakturiranje,knjiženje,neposredno trženje,
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,DAVČNA ŠTEVILKA,MATIČNA ŠTEVILKA,EMŠO,KRAJ OBRATOVANJA,DRŽAVLJANSTVO,TRR KUPCEV,TRR DOBAVITELJEV,ID ZA DDV KUPCEV IN DOBAVITELJEV
 • Uporabniki zbirke: Krog uporabnikov je zaradi narave medija neomejen
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerih se nahaja zbirka podatkov je v odsotnosti upravljalca in izven delovnega časa zaklepajo.Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško.Računalniški programi so varovani s kodo in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov,ki ga je dne 29.12.2006 izdal gospod Rojs Bojan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zborke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalci,ki so ustanovljeni imajo sedež oziroma so registrirani v državi članici Evropske unije in so del Evropskega gospodarskega prostora in ne zapisujejo podatkov iz te točke.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam