Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo
Sedež ali naslov: Zaloška cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5057272000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register hudo poškodovanih bolnikov (IVZ 11)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum rojstva, datum sprejema, ura sprejema, čas poškodbe, mehanizem poškodbe, način transporta v bolnišnico (zdravnik, medicinska sestra, laik, brez spremstva in vrsta vozila; urgentno vozilo, reševalno vozilo, avtomobil, drugi transport), ime sprejemnega zavoda in oddelka, vitalni parametri poškodovanca (frekvenca dihanja v minuti, sistotični krvni pritisk in GCS), nivo senzibilitetnih in motoričnih izpadov, velikost zenic in njihova reakcija na osvetlitev, zaporedje morebitnih reanimacijskih postopkov s časovno oznako, diagnostični postopki, ob zaključku zdravljenja: bolezen pred poškodbo 8 KVS insuf., resp. insuf., jetrna insuf., ledvična insuf., diabetes, imunska kompromitiranost, drugo), komplikacije med zdravljenjem (smrt, jetrna odpoved, ledvična odpoved, respiratorna odpoved, KVS odpoved, komplikacije GIT trakta, sepsa, infekt rane, intraabdominalni absces, empiem, pljučnica, uroinfekt, pljučna embolija, drugo), diagnoze ob dopustu, točkovanje po AIS (Abreviated Injury Scale), kam je poškodovanec odpuščen (domov, rehabilitacijski center, v drugo bolnišnico, umrl), funkcionalno stanje ob odpustu (točkovano po FIM), (prehranjevanje, gibanje in izražanje, točkovano z 1-samostojen, 2-samostojen s pripomočkom, 3-potrebuje delno pomoč, 4-nesamostojen), vrednost TRISS v točkah, vrednost ASCOT v točkah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam