Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Alen Grošelj s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Izlake 9
Naziv ali firma: ALSIT-FRIZERSTVO IN TRGOVINA, ALEN GROŠELJ S.P.
Sedež ali naslov: Izlake 9
Poštna številka: 1411
Kraj: Izlake
Matična številka: 1406574000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih in dobaviteljih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Plačilni promet,knjigovodstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega poslovanja, za izpoljevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, izvajanje dejavnosti, za druge v zakonu dolečene namene in za upravljanje pravic posameznika , na katerega se podatki nanašajo.Za knjižbo prejetih računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 do 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv firme, ime in priimek, naslov, davčna številka, poslovni račun, rok plačila datum in kraj opravljanja storitev, skupni znesek , ddv, popusti, telefonska številka,osnova in naziv blaga.
 • Uporabniki zbirke: Lastnik podjetja , Dual L.M. d.o.o.Zagorje in pristojne inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnem računalniku, do katerega ima dostop le lastnik in registratorjih.Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno prepovedan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo, o usposabljanju s področja higiene živil, HACCP izobraževanja in požarne varnosti.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega poslovanja podjetja in potrebnega znanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2-5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni dan, zaposlitev, EMŠO, poklic in delovno mesto, naziv podjetja, bivališče, datum opravljenega usposabljanja za varno delo, ocena in potek veljavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organ in org., ki so zakonsko pooblaščene za uporabo teh podatkov, SINT d. o. o. Trbovlje, računovodski servis Dual L. M. d. o. o Zagorje in lastnik podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V registratorju, v odprti omari, v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenem delu (h), kadrovska evidenca z obračunom osebnih prejemkov zaposelnih, delo preko študentskega servisa,obrazec M1 in delovnih knjižic.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št. izobrazba in poklic, datum vstopa v podjetje, koriščeni dopusti, neto in bruto zneski plač, opravljene ure, odsotnosti z dela, delovna doba in prejšni delodajalci.
 • Uporabniki zbirke: ZZZRS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, inšpekcijske službe, banke, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Do dokumentacije v papirnati obliki ter do računalniške baze podatkov ima dostop zgolj lastnik podjetja in DUAL L. M. d. o. o. Zagorje. Način hranjenja enak kot pri ostalih zbirkah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zdravniških spričeval in ocen delovne zmožnosti zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega poslovanja in zdravstvenega stanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priiimek, kraj in datum roj., poklic, naziv del. mesta, naziv in sedež enote med. dela, opis dela, delovne razmere, telesne aktivnosti, stopnja in trajanje obremenitve, ocena del. zmožnosti, kraj in dne opravljenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Lastnik podjetja in medicina dela, prometa in športa Zagorje ob Savi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V registratorju, v odprti omari in zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam