Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Stranska pot 8
Naziv ali firma: PKM, PSIHIATRIJA KOCMUR MARGA D.O.O.
Sedež ali naslov: Zarnikova 11
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2211688000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka kartotek bolnikov, njihovih obiskov, bolezni in terapije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Diagnostika in zdravljenje, beleženje podatkov o obiskih
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, poklic, izobrazba, status invalidne osebe, zdravstveno stanje, potek bolezni, terapija
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, osebni zdravnik, imenovani zdravnik, zdravnik medicine dela, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Center za socialno delo; drugi zdravniki, ki potrebujejo te podatke za zdravljenje in jih oseba pooblasti za vpogled vanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.01.2007 izdala direktorica družbe PKM d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam