Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T3S D.O.O.
Sedež ali naslov: JAKOPIČEVA ULICA 11
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1507303000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ NAJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki oddajajo poslovne prostore na podlai najemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodb za stranke, knjiženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, ZZZS, ZPIZ, MF DURS, AJPES, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov so zaklenjeni ter tehnično varovani. Dostop do informacijskih sisitemov in aplikacij so varovani z sledljivimi gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodb za stranke, knjiženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, ZZZS, MF DURS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo in so tehnično varovani, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovi z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo študentsko delo pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, začasno in stalno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o razporeditvi na delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, MF DURS, Pogodbeni študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo in so tehnično varovani, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij je varovan z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam